ಮದಿಮೆಗ್ ಪಾಸ್ ದೆತೋನ್ಲೆ, ಅಂತರ ತುವೋನ್ಲೆ


ಮದಿಮೆಗ್ ಪಾಸ್ ದೆತೋನ್ಲೆ, ಅಂತರ ತುವೋನ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣಡ್ ಜಾತ್ರೆ ನಿಷೇಧಿಸಾತೆರ್, ಜಾತ್ರೆ ನಡತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಡಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂದ್ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಪಂಡೆರ್. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಒಟ್ಟುಗು ಡಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಾದ್ ಪಾತರ‍್ಯೆರ್, ಎಲ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪೆರ್. ಕೊರೊನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಾವೆರ ಸರಕಾರ ದೆತೊಂದಿನ ಕ್ರಮಲೆನ್ ಪಾಲಿಸಾವೋಡು. ಮದಿಮೆಡ್ ಜನಕುಲೆನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂತಿಜಿಂಡ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚ ಪಾಸ್ ಕೊರುಂಡ ಅಂಚಿನ ಮದಿಮೆದ ಮಟಪೋಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ರಮ ವಹಿಸೋಣುವ ಪಂಡೆರ್.
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಡಿಸಿಲೆನ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಬೋಡು, ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತ್ ಪಂಡ್ದ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡೆರ್.