ಸಿಟಿ ರವಿ ಪಾತೆರಗು ಆತ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ


ಸಿಟಿ ರವಿ ಪಾತೆರಗು ಆತ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್‌ರೆನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ರಮಾನಾಥ ರೈ ಗರಂ ಆತೆರ್. ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಡ್ ಪಾತರ‍್ದ್ ಸಿಟಿ ರವಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದಿನ ನರಮಾನಿ, ಆರೆನ ಪಾತೆರಗು ಆತ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ, ಮುಕುಲು ಪೂರಾ ಪ್ರಚೋದನೆಡ್ದ್ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಜನಸೇವೆ ಮಂತ್ದ್ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ದೆತೊಂದಿನಕುಲತ್ತ್ ಪಂಡೆರ್.