ಅರ್ಧಗೆ ಉಂತಿನ ಕಟೀಲ್‌ದ ಅಪ್ಪೆ ಜಾತ್ರೆ


ಅರ್ಧಗೆ ಉಂತಿನ ಕಟೀಲ್‌ದ ಅಪ್ಪೆ ಜಾತ್ರೆ

ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅರ್ಧಗೆ ಉಂತುಂಡು . ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಸರಳವಾದ್ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೆರಾ ನಿರ್ಧರಿಸಾದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಏತೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಾಡ್‌ಂಡಲ ಜನಕುಲು ರ‍್ಪುನೆನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಆತಂಕ ಆಂಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನೋಗು ಪೋದು ಸರಕಾರೋದ ಆದೇಶದ ಲೆಕನೆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ರದ್ದು ಮನ್ಪೆರಾ ಸೂಚಿಸಾಯೆರ್.ಅಂಚೆನ ಜಾತ್ರೆದ ಒರಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ್ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡೆ ನಡೆಸಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.